Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Baan Phetara, handelsnaam van Bungo BVBA, BE0831.135.095, Pelgrimstraat 14, 2000 Antwerpen.

 

Afspraken en behandeling

  1. Bij het maken van een afspraak wordt er naar een telefoonnummer gevraagd.
  2. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden u volledig aangerekend.
  3. Baan Phetara is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Baan Pherara is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.
  4. Kom steeds op tijd. Het is belangrijk dat u rustig kan arriveren en de nodige tijd kan nemen om de volledige behandeling te krijgen. De duurtijd van de massage zoals in de prijstabel is inclusief omwisselen van de kledij.
  5. Erotische of sensuele massages worden niet gegeven. Klanten die hier toch naar vragen worden meteen verzocht het salon te verlaten en zijn niet meer welkom.
  6. Het privacybeleid is van toepassing.

Hygiëne

  1. Uit respect voor jezelf, onze andere klanten en onszelf hechten wij het uiterste belang aan hygiëne.
  2. Baan Phetara zorgt er steeds voor dat alle handdoeken en massagetafelbekleding gewisseld wordt na iedere klant.

 

Aansprakelijkheid

  1. De behandeling van Baan Phetara is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Baan Phetara kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Baan Phetara verzekerd is.
   Baan Phetara kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
   Baan Phetara kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
  2. Absolute algehele contra-indicaties (er mag in het geheel geen massage gegeven worden)
   Hartaandoeningen
   Ernstige vaataandoeningen
   Trombose
   Koorts
   Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking) Hoge bloeddruk (bij Hotstone massage)
   Kanker
   Besmettelijke huidziekte
   Totale uitputting
   Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
   Bij gebruik van drugs of alcohol
   Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva
  3. Relatieve algehele contra-indicaties (er mag massage gegeven worden, met aangepaste druk en/of techniek)
   Diabetes
   Burn-out
   Lichte vaataandoeningen
  4. Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)
   Botbreuk
   Recente operatie
   Bloeduitstorting
   Spierscheur
   Kneuzing of verwonding
   Recente whiplash
   Twijfelachtige verdikking
   Relatieve plaatselijke contra-indicatie (plaatselijk mag wel gemasseerd worden, echter met aangepaste druk en/of techniek)
   Sterk behaarde huid
   Niet besmettelijke huidziekte
   Spataderen

Betalingen

  1. Na de behandeling dient de betaling direct te voldaan worden contant of d.m.v maestro, visa, mastercard
  2. Een factuur kan gevraagd worden. U dient hiervoor het formulier aan de receptie in te vullen. De factuur wordt dan per email verstuurd.

Cadeaubonnen

  1. Alle cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig (uitgifte vanaf 1/11/2020)
  2. Verlenging kan aangevraagd worden voor 1 jaar extra maar enkel als de bon nog niet vervallen is. De administratieve kost hiervoor bedraagt 15€.
  3. Bij het boeken van een afspraak met cadeaubon bent u verplicht het nummer van de bon op te geven.
  4. Indien u niet komt opdagen alhoewel u toch geboekt heeft zal de cadeaubon uit ons systeem verwijderd worden. U kan dan met deze bon geen afspraak meer maken.
  5. De cadeaubonnen kunnen niet omgeruild worden tegen cash noch zal er wisselgeld op het resterend tegoed betaald worden.

Laatste versie op 1 november 2020